Καλώς ορίσατε

Άρα ούν έως καιρόν έχομεν, εργαζόμεθα το αγαθόν προς πάντας. — προς Γαλάτας 6:10.