σκοποσ

Το Ίδρυμα Γεώργιος Θεοδωράκης είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με φιλανθρωπικό - μη κερδοσοπικό χαρακτήρα και έχει στόχο των δραστηριοτήτων του να προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε οικογένειες με χαμηλό βιοτικό επίπεδο και ασθενών που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νέας Ερυθραίας.